SegenSolar Osteraktion 2023. Ihr PV-Großhandel

 

SegenSolar is voetbalgek!

 

Vier het grote voetbaltoernooi in Duitsland met ons en win een hoogwaardige spelconsole of een Adidas bal

Bestel tijdens de actieperiode (14 juni t/m 14 juli 2024) producten ter waarde van minimaal 999 EUR en maak kans op een van deze geweldige prijzen:

Jinko Solar Logo

1 x
Hoogwaardige spelconsole + voetbalspel
+ extra controller

Huawei

50 x
Adidas bal


Actieperiode: 14 juni t/m 14 juli 2024

👉 Met elke bestelling maak je meer kans om te winnen!

Zo werkt het:

  • Elke bestelling die tijdens de actieperiode wordt geplaatst, doet automatisch mee aan de prijstrekking
  • Minimum bestelwaarde 999 EUR (zonder verzendkosten)

Plaats dus je bestelling en met een beetje geluk win je een van de felbegeerde prijzen en neem je dat voetbalgevoel mee naar huis. Naar het assortiment >>

Veel succes van het SegenSolar-team!

 

👉 Nog geen klant van SegenSolar? Word klant en doe mee >>

Voorwaarden voor deelname aan de winactie

1. Eisen voor deelname
De winactie loopt van 14 juni 2024 – 00:00 uur tot 14 juli 2024 – 24:00 uur. We geven 1 x 1 spelconsole + voetbalspel + extra controller en 50 x 1 Adidas bal weg onder alle deelnemers.
De deelname moet binnen de aangegeven periode plaatsvinden; de ontvangst van de bestelling door SegenSolar is doorslaggevend. SegenSolar GmbH kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische storingen/vertragingen.
Alle natuurlijke en wettelijk bevoegde personen van 18 jaar en ouder die een klantenaccount bij SegenSolar GmbH hebben, komen in aanmerking voor deelname. Medewerkers van SegenSolar GmbH, Segen Ltd. en SegenSolar Pty zijn uitgesloten van deelname. Alleen klanten die gevestigd zijn op het Europese vasteland komen in aanmerking voor deelname.
Elke bestelling met een minimale bestelwaarde van € 999 (exclusief verzendkosten) binnen de actieperiode doet automatisch mee aan de winactie. Elke deelnemer kan meerdere keren deelnemen aan de winactie, maar kan maar één keer winnen. Elke deelnemer krijgt één winkans per bestelling, meerdere bestellingen verhogen de winkans.
De winnaars worden aan het einde van de actieperiode willekeurig gekozen uit alle in aanmerking komende deelnemers.
Deelname via wedstrijdbureaus, geautomatiseerde diensten of andere dienstverleners is uitgesloten. Personen die gebruikmaken van ongeoorloofde hulpmiddelen, anderszins voordeel behalen door manipulatie of wier persoonlijke gegevens niet overeenkomen met de waarheid bij inschrijving, zijn ook uitgesloten. In dergelijke gevallen kunnen prijzen ook achteraf worden geannuleerd en teruggevorderd.
De prijs wordt toegekend zoals vermeld in de winactie. Een contante uitbetaling van de prijswaarde en een ruil of overdracht van de prijs zijn uitgesloten. Juridisch verhaal is uitgesloten. De winnaars worden schriftelijk op de hoogte gebracht via e-mail.

2. Organisator
De organisator van de winactie is SegenSolar GmbH, Dieselstraße 2, 50859 Keulen, Duitsland.

3. Voortijdige beëindiging van de winactie
SegenSolar GmbH behoudt zich het recht voor om de winactie te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgaaf van redenen geheel of gedeeltelijk te annuleren of te beëindigen. SegenSolar GmbH behoudt zich bovendien uitdrukkelijk het recht voor om tot aan de overhandiging van de prijs het verloop van de winactie te wijzigen en/of de aard en omvang van de prijzen te veranderen, deze te ruilen en door een andere prijs te vervangen, zonder aankondiging vooraf en zonder opgaaf van redenen. Dit geldt in het bijzonder als de trekking niet volgens plan kan verlopen, bijv. door storingen door computervirussen, software- en/of hardwarefouten en/of om andere technische/juridische redenen die de correcte organisatie van de winactie niet garanderen. In dit geval kunnen de deelnemers geen aanspraken maken op SegenSolar GmbH.

4. Opslag van persoonlijke gegevens voor de duur van de winactie
Door het plaatsen van een bestelling gaat de deelnemer er uitdrukkelijk mee akkoord dat SegenSolar GmbH zijn persoonlijke gegevens voor de duur van de winactie opslaat en indien nodig doorgeeft aan de dienstverlener, die de persoonlijke gegevens ook voor de duur van de winactie opslaat, voor zover de opslag en doorgifte noodzakelijk zijn voor de organisatie van de winactie. Na afloop van de winactie worden de gegevens gewist in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Tenzij de deelnemer uitdrukkelijk anderszins heeft bevestigd, worden de gegevens die in het kader van deze winactie worden verstrekt alleen gebruikt voor de organisatie van de winactie en worden ze niet zonder uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer aan derden doorgegeven.

5. Aansprakelijkheid
SegenSolar GmbH is alleen aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid. Aansprakelijkheid voor eenvoudige (lichte) nalatigheid is uitgesloten; dit geldt niet in geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen (kardinale verplichtingen) of letsel aan leven, lichaam of gezondheid. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperking geldt in het bijzonder voor schade die wordt veroorzaakt door fouten, vertragingen en onderbrekingen in de overdracht van gegevens, storingen van technische apparatuur, verlies of verwijdering van gegevens. SegenSolar GmbH garandeert in het bijzonder niet dat de winactie te allen tijde toegankelijk en foutloos is.
SegenSolar GmbH is niet aansprakelijk voor materiële gebreken of gebreken aan de titel van de prijzen. Garantieclaims tegen SegenSolar GmbH met betrekking tot de prijzen zijn uitgesloten.

6. Overige
Mochten een of meer bepalingen van deze deelnamevoorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig en/of niet-afdwingbaar zijn, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid en/of afdwingbaarheid van de overige bepalingen. De ongeldige en/of niet-afdwingbare bepaling wordt geacht te zijn vervangen door een geldige en/of afdwingbare bepaling die het economische doel dat de partijen nastreven het dichtst benadert. Hetzelfde geldt voor het opvullen van eventuele hiaten in het contract.

Door deel te nemen accepteert de deelnemer deze deelnamevoorwaarden.

Word nu klant bij SegenSolar

Vul het contactformulier in, word klant en doe mee!